TREENINGUD

Võistlus­sport

Võistlusspordi rühmadesse ootama lapsi alates 7. eluaastast. Võistlusspordi rühmaga liitumise eelduseks on ujumise algõppe kursuse läbimine ning rühmad komplekteeritakse treenerite valikul. Võistlusspordi rühmade treeningkoormus kasvab sportlaskarjääri jooksul, lähtudes lapse vanusest, individuaalsetest oskustest, võimetest ja valmisolekust suurema koormusega treeninguteks. Lastel on lisaks tavapärasele treeningtööle võimalus osaleda ka võistlustel ja laagrites.


Võistlusspordi rühmadesse ootama lapsi alates 7. eluaastast. Võistlusspordi rühmaga liitumise eelduseks on ujumise algõppe kursuse läbimine ning rühmad komplekteeritakse treenerite valikul. Võistlusspordi rühmade treeningkoormus kasvab sportlaskarjääri jooksul, lähtudes lapse vanusest, individuaalsetest oskustest, võimetest ja valmisolekust suurema koormusega treeninguteks. Lastel on lisaks tavapärasele treeningtööle võimalus osaleda ka võistlustel ja laagrites.

Peame oluliseks lastele eakohaste treeningute läbiviimist, millest ei puudu ka mängulised elemendid. Meie eesmärk on treeningute abil õpetada lapsi sporti ja ujumist armastama, arendades sealjuures ka laste sotsiaalseid oskuseid ning pingetaluvust, püsivust, töökust ja muid eluks tähtsaid isikuomadusi.

Võistlusspordi rühmad moodustatakse lapse ujumisoskuse tasemest ja vanusest lähtuvalt. Laste liikumine erinevate tasemetega rühmade vahel toimub treenerite suuniste alusel, lähtudes iga ujuja individuaalsest tasemest, füüsilisest ja vaimsest valmisolekust. Iga treener püüab meie ujujate jaoks luua lõbusa, kuid siiski väljakutsuva keskkonna.

Lisaks treeningutele vees viiakse võistlusspordi rühmadele läbi ka üldkehalise ettevalmistuse treeninguid, mille eesmärk on painduvuse, koordinatsiooni, skeletilihaste ja jõu arendamine. Meie programmis on tähtis koht mitmekülgsusel, seetõttu ei ole meie sportlastele võõrad ka jooga, poks, erinevad pallimängud jne.

Vähemalt kord aastas läbivad vanemate rühmade sportlased meie treenerite läbiviidud põhjaliku ujumistehnika videoanalüüsi.

Meie meeskonnas on tööl ka massöör-füsioterapeut ning lisaks teeme koostööd erinevate tunnustatud eriala spetsialistidega nii Eestis kui ka välismaal.

Miks Orca Swim Club?

1.      Meie treenerid on kõrgelt haritud ja täiendavad ennast pidevalt nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel. Peame oluliseks treenerite pidevat arengut ja õppimist ning treeningtöös kaasaegseimast metoodikast lähtumist.

2.      Õpetamisel ja treenimisel peame oluliseks alati selgitada, miks me midagi teeme. Soovime, et sportlases tekiks sisemine motivatsioon ja eneseanalüüsi võime – kasvatame mõtlevaid ja iseseisvaid sportlaseid.

3.      Kujundame treeningud vastavalt sportlase arengule, lubades kujuneda oskustel füüsilise, intellektuaalse ja sotsiaalse arengu ning valmisoleku kaudu. Võib öelda, et meie meetodite taga on palju teadust!

4.      Oleme lõbusad -meie treeningu võti on nauding, sest mida õnnelikumad on sportlased treeningul, seda paremad on ka tulemused. Seetõttu on meie tegevuse üks eesmärke õppimine ja treenimine rõõmu toel ning sporti ja ujumist armastavate inimeste kasvatamine.

5.      Me oleme sõbrad kogu eluks.

Miks on ujumine hea?

•      Ujumine on ainulaadne viis toetada inimesi kogu elu jooksul, ujumine on elutähtis oskus.

•      Ujumistreeningud arendavad lapsi mitmekülgselt.

•      Veel on ainulaadsed omadused, mis teevad sellest ideaalse koha, kus igas vanuses lapsed saavad sportida ja õppida sporti armastama.

•      Osalemine ujumistreeningutel aitab laste füüsilistel, kognitiivsetel ja sotsiaalsetel oskustel kiiremini areneda.