Hinnakiri

Eesti Hariduse Infosüsteemis on registreeritud MTÜ Orca Swim Club erahuvikool Orca Spordikool (õppekava kood 111377). Tasutud õppemaks on käsitletav koolituskuluna, millelt kuulub tagastamisele tulumaks. Tulenevalt tulumaksuseadusest ei kehti täiskasvanute huvikoolitusega seotud kuludele tulumaksusoodustust. Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta info otse Spordikoolilt ning antud info alusel kantakse andmed isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonile, kes on märgitud lapse registreerimiel arve maksjaks.

Õppemaksu arve väljastatakse Lapsevanemale või tema poolt näidatud isikule iga kuu esimesel (1) kuupäeval. Õppemaks tuleb tasuda iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks.

Õppemaksu väljatöötamisel on arvestatud pühasid ja koolivaheaegasid ning päevade arvu kalendrikuus. Hooaja tunniplaani ja hinnakirja koostades on arvestatud hinnastamise hooaja iga kuu keskmist ja õppemaks on kujundatud keskmise kuu keskmise tundide arvuga. Ühe kalendrikuu lõikes rahalisi tasaarvestusi ei tehta.

Kasutamata jäänud treeninguid Ujumisklubi ei kompenseeri. Puudumiste korral ei ole Ujujal või Lapsevanemal kohustust sellest Ujumisklubi või treeningtundi läbiviivat treenerit teavitada.

Haiguse tõttu puudumiste korral on võimalik puudutud treeningtunde järele käia teistes tunniplaanis olevates tundides, mis vanuse ja taseme poolest on Ujujale sobivad. Asendustundide osavõtust palume treenerit teavitada kohapeal. Asendustundides on võimalik osaleda kõikides ujulates, kus klubi treeniguid korraldab ja ainult Lepingu kehtivuse ajal, kui kõik väljastatud arved on tasutud.

Teenuseid on võimalik osta ka kinkekaardiga!

Orca Swim Club’i õppemaks

Treening
Sõle ujula
Järveküla ujula
Ujumiskursused ja treeningud (2-6 korda nädalas)
65 €/kuu
55 €/kuu
Ujumiskursused ja treeningud (1 kord nädalas)
32,5 €/kuu
27,5 €/kuu
Beebi- ja väikelaste ujumine (1 kord nädalas)
32,5 €/kuu
27,5 €/kuu
Täiskasvanute ujumiskursused (1 kord nädalas)
40 €/kuu
40 €/kuu
Personaaltreeningud
35 €/kord
35 €/kord